kancelaria Adwokacka

SPECJALIZACJE

Podstawowe dziedziny prawa, w ramach których świadczymy pomoc prawną obejmują: 


PRAWO KARNE

PRAWO WYKROCZEŃ

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO PRACY

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO ADMAINISTRACYJNE

PRAWO MIESZKANIOWE,SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE