kancelaria Adwokacka

ZAKRES USŁUG

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy usługi  osobom fizycznym  w postaci porad  i analiz prawnych, opiniowaniu umów,przygotowania projektów pism, jak również w zakresie:

  • reprezentowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego,
  • obrońcy,
  • oskarżyciela posiłkowego

Zakres usług obejmuje wiele gałęzi prawa a poniższe wyszczególnienie ma charakter przykładowy:

PRAWO KARNE

PRAWO WYKROCZEŃ

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO PRACY

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO ADMAINISTRACYJNE

PRAWO MIESZKANIOWE,SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE


Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę prawną dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, firm prowadzonych w ramach spólki kapitałowej lub osobowej oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Oferujemy stałe doradztwo prawne jak również pomoc w jednorazowych sprawach sądowych, gospodarczych,windykacyjnych, administracyjnych i egzekucyjnych.


W ramach obsługi prawnej oferujemy pomoc m.in. w poniżej wymienionych sprawach:

  • pomoc prawna przy tworzeniu nowych podmiotów prawnych
  • negocjowanie, sprządzanie, weryfikowanie różnego radzaju umów handlowych, dokonywanie zmian w umowach,
  • zastepstwo prawne i procesowe w postępowaniu sądowym,
  • obsługa prawna w zakresie windykacji należności